Typ10Typ10


Typ 10 is een ongelooflijk leuke methode om kinderen blind te leren typen

Deze methode is ontwikkeld voor gebruik in klasverband, kleine groepjes en individuele              begeleiding.


De kenmerken:

 • 10 lessen om de basisvaardigheid aan te leren
 • Vervolg online module voor een (school)jaar = www.typ10-online.com
 • Voor élk kind vanaf 9 jaar
 • Speels leren typen zonder tijdsdruk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen
 • Slagingspercentage = 92 %


Hoe werkt Typ10?

Om het typen zo goed mogelijk te integreren worden alle leerkanalen gelijktijdig aangesproken. Er wordt gewerkt met kleurtjes, met figuurtjes, met verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen,... We leren eerst de letters en letterposities automatiseren om vanuit deze kennis motorisch te gaan uitvoeren.

Typ10 werkt vinger per vinger en wordt verticaal aangeleerd en zit gegoten in een structuur waarbij elke les terug te brengen is naar 4 stappen


Voor wie ?

Typ10 kan makkelijk in een therapeutische setting gebruikt worden, zowel in een 1-1 relatie als in kleine groepjes. We denken daarbij aan volgende aanmeldingen:

 • Kinderen met fijnmotorische problemen hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. De schrijfmotoriek schiet te kort en hoewel ze wel weten wat ze zouden willen schrijven, krijgen ze hun gedachten maar moeilijk op papier. Werken op een computer zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze blind kunnen typen.
 • Kinderen met dyslexie mogen vaak in de klas gebruik maken van speciale softwareprogramma’s (bv. “Sprint”) maar dat kan alleen als ze blind kunnen typen.
 • Kinderen met psychomotorische problemen zoals DCD, dyspraxie, lateralisatieproblemen kunnen (vaak) niet met een klassieke dactylo methode aan de slag omdat de tijdsdruk en het behalen van een bepaald aantal aanslagen per minuut een te hoge drempel vormt tijdens het leerproces.
 • Kinderen die een grote nood hebben aan structuur zoals kinderen met ASS, ADHD zijn gebaat bij de unieke aanpak van Typ10.
 • Ook voor alle andere kinderen is blind kunnen typen een vaardigheid die als volwassene een grote meerwaarde betekent in onze technologische maatschappij waarbij het kunnen werken met een computer een must is.Typ 10


Copyright @dedobbel   All Rights Reserved