Remedial teaching


Remedial Teaching is een gespecialiseerde vorm van begeleiding voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Deze wordt uitgevoerd door een gediplomeerd Remedial Teacher.


Hoe ziet de begeleiding er uit ?

Als Remedial Teacher leer ik eerst je kind kennen en neem ik een didactisch onderzoek af. Hierdoor krijg ik een betere inkijk in hoe je kind werkt. Met deze gegevens stel ik een begeleidingsplan op.


Begeleiding

1 of 2 keer per week komt je kind naar de begeleiding. Deze duurt 30 tot 60 minuten. Verder krijgt het vaak huiswerkoefeningen. Hoe lang er aan deze oefeningen gewerkt moet worden en op welke manier staat in het opgemaakte plan.


Voorbeeld: het automatiseren van rekensommen oefen je beter elke dag 5 minuten, in plaats van 1 keer 30 minuten. Redactiesommen oplossen duurt echter langer, dus dat hoeft niet elke dag.


Inhoud van een sessie

Bij het begin van een sessie wordt er vooral, voorkennis opgehaald, uitleg gegeven en bespreken we wat er moeilijk was bij het huiswerk.

Daarna worden er oefeningen gemaakt, zodat ik weet hoe je kind werkt. Dit kan op papier, op de computer, in spelvorm,...  De bedoeling van een Remedial Teacher is naar de kern van het probleem te gaan en van daaruit opnieuw beginnen.

We ronden af met iets leuks. Dit kan een wat makkelijker spelletje zijn, een gesprekje of zelfs een computerspelletje.


Evaluatie

Na 8 tot 12 weken begeleiding volgt er een oudergesprek. Hierin bespreken we of de gestelde doelen gehaald zijn en of er verbetering is. Indien er nog verdere begeleiding nodig is, stellen we een nieuw begeleidingsplan op.Remedial teaching


Copyright @dedobbel   All Rights Reserved