De dobbel
Kindertolk
Mieke


Loopt het thuis niet altijd even lekker? Je kind vertoont gedrag waar je moeite mee hebt? Je kind heeft een lichamelijke klacht waar je je zorgen over maakt? Je irriteert je aan een van je kinderen, en kan maar niet ontdekken waarom?


Heb je er al eens aan gedacht dat je kind je iets wil vertellen door zijn of haar gedrag?


PresentChild maakt duidelijk dat kinderen zich net zo intens en actief inzetten voor ons levensgeluk als wij voor dat van onze kinderen. Via hun gedrag, spel, ontwikkeling en/of ziekte tonen kinderen op een heldere en liefdevolle wijze wat wij op dit moment nodig hebben in ons leven.


Wanneer kan je de hulp van een Kindertolk® inschakelen?

Iedere ouder herkent bovenstaande situaties wel. Meestal gaan deze periodes vanzelf voorbij, of kom je er met wat hulp van familie of vrienden doorheen. Soms lukt dat niet, dan kan een Kindertolk® consult wellicht uitkomst bieden.

Denk maar aan: slecht slapen, gedragsproblemen, ruzies of pesten, bedplassen, driftbuien, niet goed eten, angsten, ziekteverschijnselen zoals hoofd- of buikpijn, ontstekingen, een allergie of eczeem etc.


Voordelen aan het werken met PresentChild :

- Uw kind hoeft niet bij de sessies aanwezig te zijn om toch geholpen te worden.

- Het is geschikt voor kinderen van alle leeftijden.

- Ouder en kind worden beide geholpen.

- De trajecten zijn kortdurend, kennen vaak langdurige resultaten en weinig terugval.Presentchild® methode/Methode Fluisterkind®

De methode is ontwikkeld door Janita Venema en gaat er vanuit dat kinderen ons weerspiegelen. Soms herkennen we dit en zien we bijvoorbeeld dat ons kind dingen op dezelfde manier doet als wijzelf. Soms herkennen we het niet, omdat ons kind dan een deel van ons weerspiegelt wat we niet of niet zo goed kennen van onszelf. Een blinde vlek.


Hoe verloopt een kindertolktraject ?

1 ste afspraak: Intakegesprek: Tijdens dit gesprek vertel je me over jouw kind(eren) en het probleem dat zich voordoet. Ik stel je een aantal vragen die jou helpen je verhaal te brengen. Ondertussen noteer ik het verhaal zo nauwkeurig en letterlijk mogelijk.


Vertaling: Na afloop van dit gesprek vertaal ik jouw verhaal. Dit doe ik thuis, ter voorbereiding van ons 2 de gesprek.


2 de afspraak: Terugkoppeling: Hier staat deze vertaling centraal. We kijken samen naar de stukjes die weerspiegeld worden en nemen de tijd om stil te staan bij het gevoel dat dit jou geeft.  We bespreken de liefdevolle boodschap van jouw kind aan jou.


3 de afspraak: Follow-up:  Na een aantal weken kijken we opnieuw naar het gedrag of de gezondheid van jouw kind. We staan stil bij de veranderingen, zowel bij jouw kind als bij jezelf.


Aan het einde van de eerste follow–up bespreken we met elkaar wat er verder nodig is. Is het raadzaam het gedrag van het kind nog even te blijven volgen? Zijn er oefeningen gewenst om beter om te gaan met de nieuwe inzichten?

We kunnen hiervoor eventueel losse afspraken inplannen.


U kunt dan ook kiezen voor een Follow–up traject.


Als je zoekt naar iemand die het beste in jou naar boven kan halen, die alle dagen beschikbaar is om jou te begeleiden, die geduldig volhoudt, steeds opnieuw, nauwkeurig en doelgericht werkt.  Zoek dan niet verder want je kind weet er alles van!


Wil je meer weten over de PresentChild®methode/Het Fluisterkind® dan kun je kijken op de website van Janita Venema, www.presentchild.comKindertolk®


Copyright @dedobbel   All Rights Reserved